Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, Wrocław